خواص الآیات

. . .

 

 

  • خواص الآیات

 

برآوردن حاجت:

حضرت امام صادق میفرمايند: «هر كس صد آيه از قرآن را بخواند و بعد هفت مرتبه «يا الله» بگويد، اگر بر سنگ بخواند آن را بشكافد.»

 جهت رفع ترس و هراس

حضرت امام كاظم(ع) مي‌فرمايند: «وقتي از چيزي ترس و هراس داشته باشي، صد آيه از هر جاي قرآن كه خواستي بخوان و بعد سه مرتبه بگو: «اَللّهُمَّ اَكْشِف عَنِّيَ البَلاء»

 ثواب ختم قرآن در مكه

حضرت امام باقر (ع): مي‌فرمايند: كسي كه در مكه از يك جمعه تا جمعه‌ي ديگر قرآن را ختم نمايد، يا در مدّتي كمتر يا بيشتر از اين قرآن را ختم كند و قرائت قرآن را در روز جمعه به پايان برساند، خداوند تمام پاداش‌ها و كارهاي نيكي را كه از اولين جمعه دنيا تا آخرين جمعه آن كه زنده هست، براي او خواهد نوشت و اگر در غير جمعه نيز قرائت قرآن را به پايان برساند، همين‌طور است.

 

ثواب خواندن ده هزار آيه در يك شب:

حضرت امام باقر(ع) مي‌فرمايند: رسول خدا0 فرمودند: كسي كه در يك شب ده آيه بخواند، از غافلين نوشته نمي‌شود، كسي كه پنجاه آيه بخواند، از ذكرگويندگان نوشته مي‌شود. كسي كه صد آيه بخواند از نمازگزاران نوشته مي‌شود. كسي كه دويست آيه بخواند از خاشعين نوشته مي‌شود. كسي كه سيصد آيه بخواند، از رستگاران نوشته مي‌شود. كسي كه پانصد آيه بخواند، از كوشش‌كنندگان نوشته مي‌شود؛ و كسي كه هزار آيه بخواند، يك قنطار براي او نوشته مي‌شود، كه آن قنطار پانصد هزار مثقال طلاست، و هر مثقال آن بيست و چهار قيراط است،‌ و كوچكترين قيراط آن به اندازه‌ي كوه احد و بزرگترين آن به اندازه‌ي وسعت ما بين زمين و آسمان است. 

ختم قرآن مجيد در مدّت يك هفته برای مطالب مشروع دنیوی و اخروی

ختم قرآن مجيد در مدّت يك هفته براي هر مطلب مشروع اعمّ از دنيوي يا اخروي، از روز جمعه تا روز پنج‌شنبه بدين ترتيب است:

جمعه: از اوّل قرآن تا آخر سوره‌ی «مائده».

شنبه: از سوره‌ی «انعام» تا آخر سوره‌ی «برائت».

يكشنبه: از سوره‌ي «يونس» تا آخر سوره‌ی«مریم».

دوشنبه: از سوره‌ی«طه» تا آخر سوره‌ی «قصص»

سه شنبه: از سوره‌ی «عنكبوت» تا آخر «ص»

چهارشنبه: از سوره‌ی«زمر» تا آخر سوره‌ی«الرّحمن»

پنج شنبه: از سوره‌ی«واقعه» تا آخر قرآن «ناس».

پس از ختم، سه مرتبه به سجده رود و در سجده اوّلي يك مرتبه بگوييد: «سُبّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِكَۀِ وَ الرّوحُ» و در سجده دوم همان ذكر را دو مرتبه و در سجده سوم سه مرتبه بخواند و حاجت خود را طلب كند، انشاءالله برآورده می‌شود، مجرّب است. 

آثار و بركات ختم سوره‌ي مباركه‌ي «حمد»

ختم سوره‌ی «حمد» به جهت برآورده شدن حاجات

هر كس هر روز يكصد مرتبه سوره‌ی «حمد» را به اين نحو بخواند، جميع حوائج كوچك و بزرگ او را خداوند برآورده نمايد: بعد از نماز صبح بيست و يك مرتبه، بعد از نماز ظهر بيست و دو مرتبه، بعد از نماز عصر بيست و سه مرتبه، بعد از نماز مغرب بيست و چهار مرتبه، بعد از نماز عشاء ده مرتبه؛ و اگر در هفته‌ی اوّل تأخير افتاد در هفته دوم بخواند، كه مجرّب و آزموده است. در بعضي از نسخه‌ها ديده شده كه از روز پنچ شنبه هم، می‌توان شروع نمود و در دو جا اظهار مطلب نمايد. يكي در ميان «اياك نعبد و اياك نستعين» و ديگر در ميان «الرحمن الرحيم»

ختم مجرّب از سوره‌ی «حمد» جهت تمكين و سلطه

از روز جمعه شروع كند تا چهل و يك روز، هر روز چهل و يك مرتبه، سوره‌ي مباركه‌ي «حمد» را بخواند و بعد از اتمام بلافاصله اين دعا را سيزده مرتبه بخواند: «يا مُفَتِّحُ فَتِّحْ، يا مُفَرِّجُ فَرِّجْ، يا مُسَبِّبُ سَبِّبْ، يا مُيَسِّرُ يَسِّرْ، يا مُسَهِّلُ سَهِّلْ، يا مُدَبِّرُ دَبِّرْ، يا مُتَمِّمُ تَمِّمْ» اين عمل را از مجرّبات شمرده‌اند.البتّه بايد وقت و مكان و عدد معين باشد.

ختم سوره‌ی فاتحه جهت شفا از بيماري

در جواهرالقرآن از امام صادق(ع) نقل شده است كه آن حضرت فرمودند: هر كس سوره‌ی «فاتحه» را ميان نافله و نماز صبح بخواند و با نیّت صحّت از بيماري كه دارد، شفا می‌يابد. انشاءالله. 

ختم ديگر سوره‌ی «حمد» جهت شفا

حضرت امام صادق(ع) فرمودند: هر صاحب دردي، هفتاد مرتبه سوره‌ي مباركه‌ي «حمد» را بخواند از آن مرض شفا می‌يابد.

ختم سوره‌ي «حمد» جهت برآورده شدن حاجات

در مشارق الانوار، شيخ رجب برسي، ذكر كرده‌ است: از خواصّ (فاتحه الکتاب) اين است كه هفت روز، روزه بگيرد و در اين مدّت غذاهاي گوشتي نخورد و روزي يكهزار و پانصد (1500) مرتبه سوره‌ی «حمد» را بخواند و به همان عدد نيز صلوات بفرستد، براي قضاي هر حاجت و مطلبي اثر عظيم دارد.

دركتاب مجرّبات آمده است: هر كسي ميان نماز صبح و نافله‌ی آن چهل و يك مرتبه، سوره‌ی «فاتحه‌‌الكتاب» را بخواند و چهل روز مداومت نمايد، حاجتش روا می‌گردد.

قبل از شروع سه مرتبه صلوات بفرستد و دو ركعت نماز بخواند و به قصد طلب حاجات بعد از نماز نيز سه مرتبه صلوات بفرستد و از روز يكشنبه شروع كند: بدين ترتيب كه روز يك شنبه هفتاد مرتبه، دوشنبه شصت مرتبه، سه شنبه پنجاه مرتبه، چهارشنبه چهل مرتبه، پنج‌شنبه سي‌مرتبه، جمعه بيست مرتبه، شنبه ده مرتبه- انشاءالله حاجات او روا می‌گردد.

ختم سوره‌ی «حمد» جهت دفع بلا

جهت دفع بلا و دشمن و نيل به مقاصد، از روز شنبه با اين ترتيب شروع کنید: شنبه 70 بار، يكشنبه 60 بار، دوشنبه 50 بار، سه شنبه 40 بار، چهارشنبه 30 بار، روز پنج شنبه 20 بار، روز جمعه 10 بار بخواند، انشاءالله به مقصد می‌رسد، خواندن آن بعد از نماز بهتر است.

ختم سوره‌ی «حمد» جهت استجابت دعا

هفت روز، روزه بگيرد در اين هفته غذاهاي گوشتي نخورد و هر روز سوره‌ی «حمد» را 111 بار بخواند و 111 بار نيز صلوات بفرستد، دعايش مستجاب مي‌گردد. انشاءالله.

ختم سوره‌ی «حمد» جهت تسكين درد

عبدالله بن فضل نوفلي در حديث مرفوعي كه سندش را به معصوم رسانده، روايت كرده است كه فرمودند: سوره‌ی «حمد» بر هر دردي هفتاد بار خوانده شود، آن درد آرام مي‌گيرد. 

سوره‌ی «حمد» جهت خلاصي از تب

شخصي خدمت امام صادق(ع)رسيد و عرض كرد: يك ماه است كه تب مي‌كنم، و آن چه اطباء گفته‌اند، عمل كردم ولي فايده‌اي نبخشيد. حضرت فرمودند: بندهاي پيراهن خود را بگشا و سر را در گريبان پيراهن داخل كن و اذان و اقامه بگو و هفت مرتبه سوره‌ی «حمد» را بخوان. آن شخص گفت: چنان كردم گويا از بندي رها شدم. 

جهت برطرف شدن درد

حضرت امام صادق(ع) فرمودند: «براي هر كسي مرضي عارض شد، در همان وقت هفت مرتبه سوره‌ی «حمد» را بخواند؛ اگر مرضش بر طرف شد، اكتفا می‌نمايد، وگرنه هفتاد مرتبه بخواند كه من عافيت را براي او ضامنم»

آثار و بركات ختم سوره‌ی «بقره»

سوره‌ی «بقره»و دفع شياطين

سهل بن سعد مي‌گويد: رسول خدا(ص)فرمودند: «هر كس سوره‌ی «بقره» را در سراي خود بخواند، اگر در روز بخواند سه روز شياطين گرد سراي او نگردند و اگر در شب بخواند سه شب‌ شياطين گرد سراي او نگردند.»

جهت حفظ از شرّ شيطان

ختم 28: رسول خدا(ص) فرمودند: هرگاه كسي اين دو آيه‌ی آخر سوره‌ی «بقره» را با نیّت خالص و توجّه به خدا بخواند، از عظمت و بزرگي اين دو آيه، سه شب شيطان به در خانه‌ي او نزديك نشود.»

جهت حفظ جان و مال از آفت و شيطان

حضرت امام زين‌العابدين(ع)فرمود: رسول خدا(ص) فرمودند: كسي كه چهار آيه اوّل سوره‌ی «بقره» و «آيۀ‌الكرسي» و دو‌آيه بعد از آن (يعني تا هم فيها خالدون) و سه آيه آخر سوره‌ی «بقره» را بخواند، خودش و اموالش دچار هيچ گونه آفتي نخواهند شد و شيطان به او نزديك نمي‌شو د و قرآن را فراموش نخواهد كرد.

ختم آيه جهت رفع پريشانی

بعد از نماز صبح چهار روز متوالي هر روز 21 بار بي‌فاصله بخواند، از فلاكت نجات مي‌يابد: (يا بَني إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيّايَ فَارْهَبُونِ وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِما مَعَكُمْ وَ لا تَكُونُوا اوّل كافِرٍ بِهِ وَ لا تَشْتَرُوا بِاياتي ثَمَنًا قَليلاً وَ إِيّايَ فَاتَّقُونِ وَ لا تَلْبِسُوا الْحقّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحقّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

 


کلیه مطالب برگرفته شده از کتب هزار و یک ختم و رهنمای گرفتاران

 

اطلاعات تماس
آدرس : .
ایمیل : nasrborujerdi@gmail.com
مسئول سایت : نصربروجردی